gümrük birliği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli ülkeler arasında gümrük vergilerini kaldıran, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulamalarını öngören ekonomik bütünleşme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
güm-rük bir-li-ği