gümrük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rumca gümrük

Örnek / Cümle; "İnternetten aldığımız ürün gümrükte bekliyormuş."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sınır kapılarında denetim ve gözetim işlerinin yapıldığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "gümrük beyannamesi" "gümrük birliği" "gümrük kapısı" "gümrük kolcusu" "gümrük tarifesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
güm-rük