güme gitmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

anlaşılmamak

Özelliği / Tipi / Türü; "teklifsiz konuşmada"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

boşu boşuna ölmek, hiç uğruna ölmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

değeri anlaşılmadan yitip gitmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-me git-mek