gümbürtü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birdenbire yankılı ve derinden gelen patlama, yıkılma, çarpma sesinin adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
güm-bür-tü