ne demek?

Ayın suya yansımasıyla oluşan parıltılı görünüm

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

gü-müş-ser-vi