gümüşsü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gümüşü andıran, gümüşe benzeyen, gümüş gibi, gümüşümsü

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-müş-sü