gümüşlenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gümüşle kaplanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gümüş gibi parıldamak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-müş-len-mek