gümüşlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gümüşle kaplamak veya süslemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gümüşün rengini andıran bir renk vermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-müş-le-mek