gümüşi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gümüş rengi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe gümüş + Arapça -ī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

İlişkili birleşik kelimeler; "gümüşi akasya"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-mü-şi