gümüş grisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gümüş rengine çalan gri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-müş g-ri-si