gümüş balığıgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-müş ba-lı-ğı-gil-ler