gülmece ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğlendirme, güldürme ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay, mizah, humor

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan edebiyat türü, mizah, ironi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gül-me-ce