güllük gülistanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bolluk ve rahatlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kolay bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gül-lük gü-lis-tan-lık