ne demek?

► ipek ağacı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Kullanımı;

"Üstü, baharlarda beyaz salkımlar, mor at kestaneleri, açık pembe gülibrişimleri, alev gibi yanan erguvanlar ve zakkum çiçekleriyle işlenir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

gü-lib-ri-şim