gülibrişim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İpek ağacı. "(Ekvatoral bölgelerde yetişen, kerestesi ipek görünüşünde, sarı parıltılı, değerli bir mobilya ağacı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-lib-ri-şim