gülgûn ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gül renkli, pembe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça gul-gūn

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gül-gûn