güler yüzlü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yakınlık gösteren, içten davranan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yakınlık gösterilerek, içten davranılarak

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-ler yüz-lü