gülbahar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi cins bir toprak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça gul + bahār

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir tavla oyunu


Hecelenişi / Hecelemesi;
gül-ba-har