gülabdan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gül suyu serpmek için kullanılan, ağzı emzikli, armut biçiminde küçük kap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Farsça gul + ābdān


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-lab-dan