gül yağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güllerin imbikten çekilmesiyle elde edilen gül suyunun üstünde toplanan kokulu yağ

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "ince gül yağı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gül ya-ğı