gülüt ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Skeç, revü, eğlence gösterisi vb.ne eklenen beklenmedik gülünç sözler veya durumlar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,sinema"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-lüt