ne demek?

Gülümsetmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

gü-lüm-se-tiş