güdümcülük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ülkenin ekonomi, tarım vb. işlerinde tutulan güdümlü yol

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "eş güdümcülük"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-düm-cü-lük