güdülmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gütme işi yapılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimse veya topluluk birinin düşünce ve amacı doğrultusunda yönetilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-dül-mek