güdülenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birey, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,ruh bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlı, işe veya öğrenmeye geçmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-dü-len-mek