güdük kalmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

büyüyememek, küçük, bodur kalmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bitmemiş, sonuç vermemiş durumda olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-dük kal-mak