güdücülük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güdücü olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güdücünün yaptığı iş


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-dü-cü-lük