güdü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir etkinlik veya işin gizli sebebi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaynağı akıl olan sebep, saik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bireyleri bilinçli ve amaçlı işlerde bulunmaya yönelten dürtü veya dürtüler bileşkesi, saik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, toplum bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "içgüdü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-dü