gücü yetmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

eldeki imkânlarla ancak altından kalkabilmek, üstesinden gelebilmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

üstesinden gelebilir olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-cü yet-mek