gübrelenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gübre dökülmüş olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelişmesi, yetişmesi için her türlü imkân sağlanmış olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
güb-re-len-mek