gübre böceği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kın kanatlılardan, gübre ile beslenen bir böcek cinsi "(Onitis)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
güb-re bö-ce-ği