gübürlük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çöplük. "(çöplerin atıldığı veya biriktirildiği yer, çöp tenekesi, küllük, süprüntülük, mezbele, mezbelelik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-bür-lük