gübürcü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çöpçü. "(Evlerden çöpleri toplayan veya sokakları süpüren temizlik işçisi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-bür-cü
gübürcü