güğüm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rumca güğüm

Örnek / Cümle; "Köy meydanındaki çeşmeden güğümle su taşırdık."


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-ğüm