güçlük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zorluk. "(Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağır ve yorucu emek, zahmet, meşakkat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Engel, pürüz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "iş güçlüğü" "konuşma güçlüğü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
güç-lük