güçlüğü veya güçlükleri yenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir güçlüğü, zorluğu ortadan kaldırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
güç-lü-ğü ve-ya güç-lük-le-ri yen-mek