gözyaşı memesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözün iç açısındaki kırmızı çıkıntı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz-ya-şı me-me-si