gözleyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözleme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözlemeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz-le-ye-bil-mek