gözleri kan çanağına dönmek veya kanlanmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

uykusuzluk, yorgunluk, ağlama vb. sebeplerle gözleri çok kızarmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

sinirden, öfkeden, hiddetten gözleri irileşmek ve kızarmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz-le-ri kan ça-na-ğı-na dön-mek veya kan-lan-mak