gözlemci ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir konferans, kongre vb.ne katılan, genellikle söz alma ve önerge verme hakkı olmayan, toplantıları kendi veya başkası adına izleyen kimse, müşahit

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözlemevinde gözlem yapan kimse, rasıt

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, gök bilimi"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Teleskop

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, gök bilimi"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir karşılaşmayı izleyip kurallara uyulup uyulmadığını bildiren rapor yazmakla görevli kimse.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, spor"

İlişkili birleşik kelimeler; "sandık gözlemcisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
göz-lem-ci