gözlem ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Dedektiflerin gözlem yeteneği iyi olmalı."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, gök bilimi"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat"

İlişkili birleşik kelimeler; "gözlemevi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
göz-lem