gözlük takmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

gözlük kullanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "teklifsiz konuşmada"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

iyi görmek, dikkat etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz-lük tak-mak