gözetlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine veya bir şeye gizlice bakmak, dikizlemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-zet-le-mek