gözemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kumaştaki deliği örerek kapatmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dikilen bitkilerin seyrek yerlerini sıklaştırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-ze-mek