gözde ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen "(kimse veya şey)", favori

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Önemli bir kimsenin beğendiği kadın

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz-de