gözdağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz-da-ğı