gözcülük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözcünün yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Göz bilimciliği

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "grev gözcülüğü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
göz-cü-lük