gözaltında tutmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

güvenlik kuvvetleri birini belli bir süre, belli bir yerde tutmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

gözetlemek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-zal-tın-da tut-mak