göz yuvarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kafatasında bir çukur içine yerleşmiş bulunan gözün yuvarlak bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz yu-va-rı