göz pencere ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatı katlarında veya kapı üstlerinde yuvarlak veya oval biçimli, genellikle süslü küçük pencere

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mimarlık"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz pen-ce-re