göz pınarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözyaşı bezlerinin salgıladığı sıvıyı toplayan, gözün burun tarafındaki bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz pı-na-rı